215_header

WEWELER

Weweler-Colaert je tržišno orijentirana kompanija čije poslovanje obuhvata projektiranje, proizvodnju i svjetsku distribuciju sistema za oslanjanje, izvora i srodnih proizvoda za autobus, kamione i prikolice.